دوشنبه, 16 تیر,1399 - سه شنبه, 17 تیر,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل پردیس تهران

تهران کیلو متر 20 جاده دماوند پارک فناوری پردیس خیابان نو آوری 8

موقعیت هتل پردیس روی نقشه