دوشنبه, 05 آبان,1399 - سه شنبه, 06 آبان,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل کورد سقز

سقز ، میدان مادر
2,400,000 ریال
تا 9% تخفیف

2,190,000 ریال

موقعیت هتل کورد روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 9% تخفیف 2,400,000 ریال 2,190,000 ریال
دو تخته دبل دو تخته دبل 2 نفر
تا 10% تخفیف 3,350,000 ریال 3,020,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
تا 10% تخفیف 3,350,000 ریال 3,020,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 10% تخفیف 4,370,000 ریال 3,950,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 10% تخفیف 5,420,000 ریال 4,890,000 ریال